330 Auto Navigation - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet
och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du
se till att garantin täcker eventuella skador.

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts
för fukt låter du den torka ordentligt.

Försök inte ta bort batteriet från enheten.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens
rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta
livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller
smälta vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.

Försök inte öppna enheten.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt
kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke
godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och
kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om
någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.