330 Auto Navigation - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning ............................... 5

Om GPS:en ............................................... 5
Program från tredje part...................... 6

2. Komma igång........................ 7

Knappar och delar.................................. 7

Framsida och höger sida................... 7
Baksida, vänster sida och
undersida .............................................. 8

Laddare ..................................................... 8
Ladda batteriet ....................................... 9
Installera enheten i bilen.................. 10

Allmänna säkerhets-
instruktioner ..................................... 10
Montera enheten............................. 10
Ansluta till cigarettändar-
uttaget................................................ 12

Slå på och stänga av.......................... 12

Slå på .................................................. 12
Stänga av ........................................... 12

Sätta i minneskortet .......................... 12

3. Användning ........................ 14

Pekskärm ............................................... 14
Justera ljudstyrkan ............................. 14
Justera bakgrundsbelysning............. 14
Låsa skärmen och knapparna .......... 14
Vänteläge .............................................. 14
Öppna och starta program ............... 15
GPS-navigering.................................... 15
Kopiera filer till minneskortet ......... 15
Lyssna på musik................................... 15
Visa foton .............................................. 17
Titta på videoklipp .............................. 18
Justera inställningar........................... 19
Återställa enheten .............................. 19

4. Information om batteri...... 20

Skötsel och underhåll ............ 21

background image

I n l e d n i n g

5