330 Auto Navigation - 4. Information om batteri

background image

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn
visas på skärmen.

Använd aldrig en trasig laddare.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller
vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid hålla
batteriet mellan 15 °C och 25 °C. En enhet med överhettat eller nedkylt batteri
kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala
bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i
hushållsavfallet.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

21