330 Auto Navigation - Visa foton

background image

Visa foton

Om du vill visa bilder som sparats på minneskortet pekar du på

Foto

i

programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten bmp och jpeg. Det betyder dock
inte att alla varianter av de här formaten kan användas med
programmet.

Du visar en bild genom att peka på mappen där bilden är sparad, och
peka två gånger på önskad bild, eller peka på bilden och på

.

I bildmappsfönstret kan du göra följande:

• Bläddra genom visade filer och mappar genom att peka på upp- eller

nedpilen.

• Återgå till föregående mapp genom att peka på

.

• Återgå till huvudmappen genom att peka på

.

I bildvisningsfönstret kan du göra följande:

• Visa nästa eller föregående bild genom att peka på höger eller

vänster pil.

• Zooma in bilden genom att peka på

. Zooma ut genom att peka

på .

• Rotera bilden genom att peka på

.

• Återgå till föregående fönster genom att peka på

.

Visa alla bilder i en vald mapp en och en, genom att peka på

. Återgå

till vanlig visning genom att peka på skärmen.

Stäng visningen genom att peka på

.

1

background image

A n v ä n d n i n g

18