330 Auto Navigation - Vänteläge

background image

Vänteläge

Om du vill spara på batteriet kan du sätta enheten i vänteläge genom att
trycka på väntelägesknappen. Då släcks skärmen. Vill du använda
enheten trycker du på väntelägesknappen.

background image

A n v ä n d n i n g

15