330 Auto Navigation - Titta på videoklipp

background image

Titta på videoklipp

Om du vill titta på videoklipp som finns på minneskortet pekar du på

Film

i programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten mpeg-4, wmv, asf, mpg och avi.
Det betyder dock inte att alla varianter av de här formaten kan användas
med programmet.

Om du vill titta på videoklipp måste du först lägga till videofilerna från
minneskortet i videolistan.

Peka på

i videospelarfönstret när du ska hantera videorna i

spellistan. Videospellistan visas. I videospellistefönstret kan du göra
följande:

• Öppna en video genom att peka på upp- eller nedpilen och bläddra

genom videoklippen. Peka på den video du vill se och peka på

.

• Du lägger till en video genom att peka på

, peka två gånger på

mappen där videon är sparad, och peka på videon.

• Ta bort en video genom att peka på den och på

.

• Återgå till föregående fönster genom att peka på

.

I videospelarfönstret kan du göra följande:

• Spela upp videon eller återuppta uppspelningen, genom att peka på

. Pausa uppspelningen genom att peka på

. Stoppa

uppspelningen genom att peka på

.

• Spela upp nästa eller föregående video genom att peka på

eller

.

• Spela upp videon i hel display genom att peka på

. Återgå till

vanlig uppspelning genom att peka på skärmen.

• Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller

använda volymknapparna.

• Spela upp alla videor i listan en och en, genom att peka på

.

Återgå till vanlig uppspelning genom att peka på

.

Stäng spelaren genom att peka på

.

background image

A n v ä n d n i n g

19