330 Auto Navigation - Pekskärm

background image

Pekskärm

Använd enheten genom att peka på skärmen med fingret.

Viktigt! Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en penna
eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.