330 Auto Navigation - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Om du vill spela upp ljudfiler på minneskortet pekar du på

MP3

i

programmenyn.

Programmet har stöd för filformaten mp3 och wma. Det betyder dock
inte att alla varianter av de här formaten kan användas med
programmet.

background image

A n v ä n d n i n g

16

Navigeringsenheten har en kontakt för stereoljudutgång (6) för
kompatibla hörlurar med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten är kompatibel
med hörlurar med impedansen

32 ohm eller högre.

Om du vill lyssna på musik måste du först lägga till musikspår från
minneskortet i spellistan.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren,
eftersom volymen kan vara extremt hög.

Lägg till låtar i spellistan genom att peka på

i spelarfönstret. En

lista med kategorier visas (till exempel

Artister

). I spellistefönstret kan

du göra följande:

• Uppdatera spellistan med nya låtar på minneskortet, genom att peka

på .

• Lägga till en låt i en mapp med favoritlåtar, genom att peka på en

kategori och peka på

och önskad mapp. Om du vill välja flera

låtar pekar du på den första låten och flyttar fingret över de andra.

• Bläddra genom låt- eller kategorilistan genom att peka på upp- eller

nedpilen.

• Återgå till föregående fönster genom att peka på

.

I musikspelarfönstret kan du göra följande:

• Öppna ett spår genom att peka på

. Peka på en kategori och peka

på spåret två gånger, eller peka på spåret och på

.

• Spela upp låten eller pausa eller återuppta uppspelningen, genom att

peka på

. Stoppa uppspelningen genom att peka på

.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig
exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

• Spela upp nästa låt inom samma sorteringsgrupp (till exempel album

eller musikgenre) genom att peka på

eller

.

• Bläddra genom låten med hjälp av skjutreglaget överst i fönstret.

• Justera volymen genom att antingen peka på högtalarsymbolen eller

använda volymknapparna.

• Spela upp den aktuella låten om och om igen genom att peka på

. Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp utan uppehåll

background image

A n v ä n d n i n g

17

pekar du på

. Om du vill att alla låtar i gruppen ska spelas upp

en gång pekar du på

.

• Om du vill spela upp låtarna i slumpvis ordning pekar du på

. Om

du vill spela upp låtarna i vanlig ordning pekar du på

.

• Peka på tiden om du vill ställa in timern på att visa den aktuella

låtens uppspelningstid eller återstående uppspelningstid.

• Stäng spelaren genom att peka på

.