330 Auto Navigation - Låsa skärmen och knapparna

background image

Låsa skärmen och knapparna

Om du vill undvika att skärmen och knapparna används av misstag,
skjuter du låsreglaget längst ned på enheten mot knapplåssymbolen. En
knapplåssymbol visas på skärmen. Du aktiverar skärmen och knapparna
genom att skjuta reglaget åt andra hållet.