330 Auto Navigation - Justera ljudstyrkan

background image

Justera ljudstyrkan

Du justerar ljudstyrkan genom att trycka på volymknappen upp eller ned
så att volyminformationen visas. Ange sedan volymen med någon av
knapparna.