330 Auto Navigation - Justera inställningar

background image

Justera inställningar

Om du vill ändra de allmänna inställningarna för enheten pekar du på

Inställningar

i programmenyfönstret. I inställningsfönstret pekar du på

OK

om du vill spara inställningarna och stänga det aktuella fönstret. Om

du vill stänga fönstret utan att spara inställningarna pekar du på

Avbryt

.

Du väljer språk genom att peka på

Språk

och önskat språk. Bläddra

genom språken med upp- eller nedpilen.

Du anger tidsinställningar genom att peka på

Tid

. Välj tidszon genom att

peka på vänster eller höger pil i fältet

Tidszon

. Platserna i den tidszonen

visas under inställningen för sommartid. Stäng av sommartid genom att
peka på vänster eller höger pil i fältet

Sommartid

. Ställ in datum och tid

genom att peka på

NÄSTA

, peka på önskat alternativ och peka

upprepade gånger på upp- eller nedknappen tills önskat värde visas.

Justera bakgrundsbelysningen genom att peka på

Bakgrundsbelysning

.

Du kan ställa in olika bakgrundsljus för dag- och nattläge. Ställ in
belysningsnivå genom att peka på vänster eller höger pil. Välj vilken tid
nattläget ska aktiveras genom att peka på vänster eller höger pil i fältet

Strömsparningstimer

. Om du väljer

Never

(Aldrig) aktiveras inte

nattläget automatiskt när dagläget är aktivt. När nattläget aktiveras
automatiskt kan du växla till dagläge genom att peka på skärmen.

Om du vill kalibrera skärmen om den inte svarar som den ska, pekar du

Kalibrering

och

JA

. Följ anvisningarna som visas.

Information om enheten visas om du pekar på

Om

. Du återställer

enheten till standardinställningarna om du pekar på

Fabriksinställningar

och

OK

.