330 Auto Navigation - Justera bakgrundsbelysning

background image

Justera bakgrundsbelysning

Du justerar bakgrundsbelysningen genom att trycka på volymknappen
upp eller ned och snabbt peka på solsymbolen (som visas längst upp till
höger) om du vill aktivera nattläge, eller på månsymbolen om du vill
aktivera dagläge. Solsymbolen visar att dagläge är aktivt och
månsymbolen att nattläge är aktivt.

Om du vill ändra bakgrundsbelysning går du till programmenyn och
pekar på

Inställningar

>

Bakgrundsbelysning

.