330 Auto Navigation - GPS-navigering

background image

GPS-navigering

Om du vill använda enheten för GPS-navigering vrider du GPS-antennen
till ungefär 90 grader. Försök inte att öppna antennen mer än så.

Du startar GPS-navigeringsprogrammet genom att peka på

Navigering

i

programmenyfönstret, eller trycka på flaggknappen. I programmets
handbok finns information om hur det används.

När du startar programmet tar det en stund innan enheten kan
positionera sig, beroende på hur länge den har varit avstängd och hur
bra mottagningen av satellitsignalerna är. Under optimala förhållanden
tar starten ungefär en minut.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och
ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på den kartografi som medföljer
GPS-navigeringsprogrammet.