330 Auto Navigation - Öppna och starta program

background image

Öppna och starta program

Programmen kan startas från programmenyfönstret som visas när du
sätter på enheten.

Du stänger programmenyn genom att trycka på hemknappen.

Om du vill starta ett program pekar du på dess symbol i
programmenyfönstret.