330 Auto Navigation - Återställa enheten

background image

Återställa enheten

Om enheten slutar fungera trots att den är laddad måste den återställas.
Se till att enheten är påslagen och tryck ned återställningsknappen tills
enheten startar om automatiskt. Inställningarna i enheten återställs
inte.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

20