330 Auto Navigation - Slå på

background image

Slå på

Du slår på enheten genom att skjuta strömbrytaren mot enhetens
ovansida och trycka på väntelägesknappen.

När du sätter på enheten första gången visas en rad inställningsfönster,
och GPS-navigeringsprogrammet startar. Följ instruktionerna som visas
om hur du anger inställningar och läs i navigeringsprogrammets
användarhandbok hur det ska användas. Du avslutar programmenyn
genom att trycka på hemknappen.