330 Auto Navigation - Sätta i minneskortet

background image

Sätta i minneskortet

Ett SD-minneskort (Secure Digital) medföljer navigeringsenheten. Du
kan bara använda minneskort som är formaterade med FAT-filsystemet.

Använd endast kompatibla SD-kort som är godkända av Nokia. Nokias
minneskort är utvecklade i enlighet med gällande branschstandard, men detta
garanterar inte att kort från andra tillverkare är kompatibla med enheten.
Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå
förlorade.

Om SD-kortet inte redan är isatt i
minneskortfacket, placerar du enheten med
skärmen framåt och sätter i kortet med
etiketten vänd uppåt och det avfasade
hörnet vänt mot enhetens nedre del. Skjut
försiktigt i minneskortet i facket tills det
låses fast.

background image

K o m m a i g å n g

13

Du tar bort kortet genom att trycka på det så att det lossnar från facket.

Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där
kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning
kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som
lagras på kortet.

background image

A n v ä n d n i n g

14