330 Auto Navigation - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Navigeringsenheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte
att ta ur. Försök inte ta bort batteriet från enheten. Enheten kan skadas.

Anslut DC-3-laddaren till
laddningskontakten på navigeringsenheten
och sätt i laddaren i cigarettändaruttaget i
bilen. Ström måste tillföras med 9- till
18-volts bilbatteriet. Kontrollera att
laddaren är ordentligt insatt i
cigarettändaruttaget och att den inte stör
bilens övriga funktioner.

I vissa bilmodeller får cigarettändaruttaget
ström från bilbatteriet även om
tändningsnyckeln tas ur tändningslåset. I
sådana fall kan bilbatteriet laddas ur om
navigeringsenheten lämnas påslagen eller om den lämnas kvar i
cigarettändaruttaget en längre tid utan att vara påslagen. Kontakta
fordonstillverkaren om du vill ha mer information.

När batteriet laddas blinkar den gula indikatorlampan. Om laddningen
inte startar kopplar du ur laddaren, ansluter den igen och försöker en
gång till. När batteriet är helt laddat slutar indikatorn att lysa.

När batteriet är fulladdat tar du bort laddaren från navigeringsenheten
och cigarettändaruttaget.

När batteriet håller på att ta slut blinkar indikatorlampan rött och inga
gröna stolpar visas i batterisymbolen överst i programmenyfönstret.

Navigeringsenheten kan användas när den är ansluten till
cigarettändaruttaget.

background image

K o m m a i g å n g

10