330 Auto Navigation - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

Obs! Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål
av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära
enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.