330 Auto Navigation - Montera enheten

background image

Montera enheten

Välj en skyddad monteringsyta på vindrutan och rengör ytan ordentligt
med glasrengöringsmedel och rengöringsduk. Om den omgivande
temperaturen ligger under +15 °C värmer du försiktigt ytan och
sugkoppen så att monteringsenheten fäster ordentligt mot vindrutan.

background image

K o m m a i g å n g

11

Vindrutan kan skadas av stark hetta så undvik alltför kraftig
upphettning.

Pressa sugkoppen mot vindrutan och skjut försiktigt låshandtaget
ovanför sugkoppen mot sugkoppen så att ett undertryck uppstår mellan
sugkoppen och vindrutan (1). Kontrollera att sugkoppen är ordentligt
fastsatt. Om du vill ta bort monteringsenheten från vindrutan skjuter du
låshandtaget försiktigt mot monteringsenhetens övre del och drar i
bandet i sugkoppens kant.

Fäst mobilhållaren på monteringsenheten genom att placera
låsspärrarna på monteringsenhetens ovansida i skårorna på
mobilhållaren (2) och skjut hållaren så att den låses fast (3). För din egen
säkerhet bör du installera hållaren i stående position.

Placera navigeringsenheten i mobilhållaren (4) och tryck enheten mot
hållarens baksida tills den fastnar med ett klick. Se till att skärmen syns
tydligt för användaren. Om du vill ta bort navigeringsenheten från
mobilhållaren drar du ut den från hållaren.

När du ska använda enheten för GPS-navigering vrider du GPS-
antennen till ungefär 90 grader (5). Försök inte att öppna antennen mer
än så.

2

3

5

1

4

background image

K o m m a i g å n g

12