330 Auto Navigation - Installera enheten i bilen

background image

Installera enheten i bilen

Om du vill använda navigeringsenheten i bilen sätter du fast
monteringsenheten HH-14 på vindrutan, fäster mobilhållaren CR-79 på
monteringsenheten och ansluter navigeringsenheten till bilens
cigarettändaruttag.