330 Auto Navigation - Program från tredje part

background image

Program från tredje part

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas
av personer eller företag som inte är dotterbolag till eller på annat sätt tillhör
Nokia. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till
dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon
slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för
informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon
garanti för tredjepartsprogram.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN
LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER
AV TVINGANDE LAG. DU ACCEPTERAR ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS
NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING
TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE
UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER
ANDRA RÄTTIGHETER.

background image

K o m m a i g å n g

7