330 Auto Navigation - Om GPS:en

background image

Om GPS:en

GPS (Global Positioning System) är ett världsomspännande
satellitbaserat radionavigeringssystem. GPS-mottagaren är inbyggd i
navigeringsenheten och kan ange position med en precision på 10
meter. Precisionen beror på antalet satelliter, de signaler som GPS-
mottagaren tar emot. Under optimala förhållanden är noggrannheten
några få meter.

GPS-antennen är placerad överst på navigeringsenheten. Vissa bilars
vindrutor kan innehålla metall, vilket kan blockera eller försvaga
satellitsignalerna.

Om du står still kan GPS inte avgöra åt vilket håll du är vänd eftersom
riktningen beräknas utifrån din rörelse.

GPS (Global Positioning System) förvaltas av amerikanska staten (USA), som är
ensamt ansvarig för systemets noggrannhet och underhåll. Precisionen kan
påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i
överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy
och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig
satellitgeometri. GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av
byggnader och naturliga hinder samt av väderförhållanden. GPS-mottagaren kan
endast ta emot GPS-signalerna utomhus.

background image

I n l e d n i n g

6

GPS bör endast användas som navigeringshjälp. GPS ska inte användas för exakta
positionsmätningar och du bör aldrig förlita dig enbart på positions- och
navigeringsdata från GPS-mottagaren.