330 Auto Navigation - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ............................. 5

Om GPS ..................................................... 5
Tredjepartsprogrammer. ....................... 6

2. Komme i gang....................... 7

Knapper og deler .................................... 7

Sett forfra og fra høyre..................... 7
Sett bakfra, fra venstre
og underside ........................................ 8

Ladere........................................................ 8
Lade batteriet.......................................... 9
Installere enheten i en bil................. 10

Generell sikkerhetsinformasjon ... 10
Montere enheten............................. 10
Koble til sigarettenneruttaket...... 11

Slå på og av .......................................... 12

Slå på .................................................. 12
Slå av................................................... 12

Sette inn minnekortet........................ 12

3. Bruk..................................... 13

Berøringsskjerm................................... 13
Justere volumet ................................... 13
Justere bakgrunnsbelysningen
på skjermen .......................................... 13
Låse skjermen og knappene ............. 13
Standby-modus ................................... 13
Åpne og starte programmer............. 14
GPS-navigasjon ................................... 14
Kopiere filer til minnekortet ............ 14
Lytte til musikk .................................... 15
Vise bilder.............................................. 16
Vise videoklipp ..................................... 17
Endre innstillingene ........................... 18
Tilbakestille enheten .......................... 19

4. Batteriinformasjon ............. 20

Stell og vedlikehold ............... 21

background image

I n n l e d n i n g

5