330 Auto Navigation - 4. Batteriinformasjon

background image

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som
er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises
på skjermen.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om
sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til
batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25
°C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke
fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen
er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere
hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

21