330 Auto Navigation - Vise videoklipp

background image

Vise videoklipp

Du kan vise videoklipp som er lagret på minnekortet, ved å trykke på

Film

i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MPEG-4, WM

V, ASF, MPG og AVI.

Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Hvis du vil vise videoklipp, må du først overføre videofilene fra
minnekortet til videospillelisten.

For å administrere videoklippene i spillelisten trykker du på

i

skjermbildet for videoavspilling. Videospillelisten vises. I skjermbildet for
videospillelisten kan du gjøre følgende:

• Du åpner en video ved å trykke på pil opp eller ned for å bla gjennom

videoklippene. Trykk på videoklippet du vil vise og deretter på

.

• Hvis du vil legge til et videoklipp, trykker du på

, trykker to

ganger på mappen hvor videoklippet er lagret og deretter trykker du
på videoklippet.

• Hvis du vil slette et videoklipp, trykker du på videoklippet og deretter

på .

• Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på

.

I skjermbildet for videoavspilling kan du gjøre følgende:

• For å spille av videoklippet eller gjenoppta avspillingen, trykker du på

. Trykk på

for å stoppe avspillingen midlertidig. Trykk på

for å stoppe avspillingen.

• For å spille av neste eller forrige videoklipp trykker du på

eller

.

• Hvis du vil vise et videoklipp i fullskjermvisning, velger du

. Du

går tilbake til vanlig modus under avspillingen ved å trykke på
skjermen.

background image

B r u k

18

• Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller

bruker volumknappene.

• Hvis du vil spille av ett og ett videoklipp i videospillelisten, trykker du

. Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på

.

Du stopper avspilleren ved å trykke på

.