330 Auto Navigation - Vise bilder

background image

Vise bilder

Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet, ved å trykke på

Foto

i

programmenyen.

Programmet støtter filformatene BMP og JPEG. Enheten støtter ikke
nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Du viser et bilde ved å trykke på mappen som bildet er lagret i, og trykke
to ganger på ønsket bildefil. Eller du kan trykke på bildet og på

.

I skjermbildet for bildemapper kan du gjøre følgende:

• Du kan bla gjennom filene eller mappene ved å trykke på pil opp eller

ned.

• Du går tilbake til forrige mappe ved å trykke på

.

• Du går tilbake til hovedmappen ved å trykke på

.

I skjermbildet for bildevisning kan du gjøre følgende:

• Trykk på høyre eller venstre pil for å vise neste eller forrige bilde.

• Trykk på

for å zoome inn på bildet. Trykk på

for å zoome

ut.

1

background image

B r u k

17

• Du roterer bildet ved å trykke på

.

• Du går tilbake til mappeskjermbildet ved å trykke på

.

Hvis du vil vise alle bildene i en bestemt mappe hver for seg, trykker du

. Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på skjermen.

Du avslutter visningen ved å trykke på

.