330 Auto Navigation - Tilbakestille enheten

background image

Tilbakestille enheten

Hvis enheten slutter å fungere selv om den er fullladet, må den
tilbakestilles. Slå på enheten og hold inne tilbakestillingsknappen til
enheten automatisk starter på nytt. Tilbakestillingen nullstiller ikke
enhetsinnstillingene.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

20