330 Auto Navigation - Standby-modus

background image

Standby-modus

Hvis du vil spare batteristrøm, kan du sette enheten i standby-modus
ved å trykke på standby-knappen. Skjermen slås av. Trykk på standby-
knappen for å bruke enheten.

background image

B r u k

14