330 Auto Navigation - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Du kan spille av lydfiler som er lagret på minnekortet, ved å trykke på

MP3

i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MP3 og WMA. Enheten støtter ikke
nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Navigasjonsenheten har en stereolyd-utgang (6) for kompatible
øretelefoner med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten er kompatibel med
øretelefoner på 32 ohm impedans eller høyere.

Hvis du skal lytte til musikk, må du først legge til musikkspor i
spillelisten fra minnekortet.

Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom
volumet kan være ekstremt høyt.

For å legge til musikkspor i spillelisten trykker du på

i skjermbildet

for avspilling. En liste over sorteringskategorier (for eksempel

Artister

)

vises. I skjermbildet for spillelister kan du gjøre følgende:

• Du oppdaterer spillelisten med nye spor på minnekortet ved å trykke

på .

• Hvis du vil legge et spor i en mappe som inneholder favoritter, trykker

du på kategorien og sporet og deretter på

og ønsket mappe.

Hvis du vil velge flere spor, trykker du på det første sporet og beveger
fingeren over de andre sporene.

• Du kan bla gjennom spillelisten eller kategorilisten ved å trykke på pil

opp eller ned.

• Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på

.

I skjermbildet for musikkavspilling kan du gjøre følgende:

• Du åpner et spor ved å trykke på

. Trykk på en kategori og trykk to

ganger på sporet, eller trykk på sporet og på

.

• For å spille av sporet, stanse avspillingen midlertidig eller gjenoppta

avspillingen, trykker du på

. Trykk på

for å stoppe avspillingen.

Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt
volum over lengre tid kan skade hørselen.

background image

B r u k

16

• Hvis du vil spille av neste eller forrige spor i samme sorteringsgruppe

(for eksempel album eller musikksjanger), trykker du på

eller

.

• Bruk glidebryteren øverst på skjermen for å bla gjennom sporet.

• Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller

bruker volumknappene.

• Hvis du vil spille gjeldende spor kontinuerlig, trykker du på

. Du

kan spille av sporene i sorteringsgruppen kontinuerlig ved å trykke på

. Du kan spille av sporene i sorteringsgruppen én gang ved å

trykke på

.

• Hvis du vil spille av sporene i tilfeldig rekkefølge, trykker du på

.

Hvis du vil spille av sporene i vanlig rekkefølge, trykker du på

.

• Du kan angi at tidtakeren skal vise spilletiden eller gjenstående

spilletid for gjeldende spor ved å trykke på klokkeslettet.

• Du stopper avspilleren ved å trykke på

.