330 Auto Navigation - Låse skjermen og knappene

background image

Låse skjermen og knappene

For å unngå utilsiktet bruk av skjerm og knapper skyver du låsknappen
på bunnen av enheten mot hengelås-ikonet. Et hengelås-ikon vises på
skjermen. Du aktiverer skjerm og knapper ved å skyve knappen i motsatt
retning.