330 Auto Navigation - Justere volumet

background image

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet, trykker du på volum opp- eller volum ned-
knappen for å vise volumsøylene, og bruker en av knappene til å angi
volumet.