330 Auto Navigation - Justere bakgrunnsbelysningen på skjermen

background image

Justere bakgrunnsbelysningen på skjermen

Du justerer bakgrunnsbelysningen ved å trykke på volum opp- eller
volum ned-knappen og trykke kort på sol-ikonet (øverst i høyre hjørne)
for å aktivere nattmodus, eller på måne-ikonet for å aktivere dagmodus.
Sol-ikonet viser at dagmodus er aktivert, og måne-ikonet viser at
nattmodus er aktivert.

Du kan endre innstillingene for bakgrunnsbelysningen ved å gå til
programmenyen og trykke på

Innstillinger

>

Baklys

.