330 Auto Navigation - GPS-navigasjon

background image

GPS-navigasjon

Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til
ca. 90 grader. Du må ikke tvinge antennen mer opp.

For å starte GPS-navigasjonsprogrammet trykker du på

Navigasjon

i

programmenyen eller trykker på flagg-knappen. Se i brukerhåndboken
hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker programmet.

Når du har startet programmet, tar det en liten stund før enheten
posisjonerer seg, avhengig av hvor lenge enheten har vært slått av og
hvor godt den mottar satellittsignalene. Under optimale forhold tar det
ca. ett minutt å starte opp.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og
ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene som følger med GPS-
navigasjonsprogrammet, som eneste kilde.