330 Auto Navigation - Endre innstillingene

background image

Endre innstillingene

Du kan endre de generelle innstillingene i enheten ved å trykke på

Innstillinger

i programmenyen. Hvis du vil lagre innstillingene i

innstillingsskjermbildet og lukke skjermbildet, trykker du på

OK

. Hvis du

vil lukke skjermbildet uten å lagre innstillingene, trykker du på

Avbryt

.

Du kan endre språket i enheten ved å trykke på

Språk

og velge ønsket

språk. Du kan bla gjennom språkene ved å trykke på pil opp eller ned.

Du kan angi tidsinnstillingene ved å trykke på

Tid

. Du velger tidssone ved

å trykke på venstre eller høyre pil i feltet

Tidssone

. Byene som befinner

seg i tidssonen, vises under innstillingene for sommertid. Du kan sette
sommertid til av eller på ved å trykke på venstre eller høyre pil i feltet

Sommertid

. Du kan angi dato og klokkeslett ved å trykke på

NESTE

,

trykke på ønsket valg og deretter trykke på pil opp eller ned gjentatte
ganger til ønsket verdi vises.

Du kan justere bakgrunnsbelysningen på skjermen ved å trykke på

Baklys

. Du kan angi forskjellig bakgrunnsbelysning for dagmodus og

nattmodus. Trykk på venstre eller høyre pil for å angi
bakgrunnsbelysningen. Hvis du vil angi når nattmodus skal aktiveres,
trykker du på venstre eller høyre pil i feltet

Strømsparing tidtaker

. Hvis

du velger

Never

(Aldri), vil ikke nattmodus aktiveres automatisk når

dagmodus er aktivert. Når enheten automatisk aktiverer nattmodus,
trykker du på skjermen for å bytte til dagmodus.

Du kan kalibrere skjermen ved å trykke på

Kalibrering

og

JA

. Følg

instruksene.

Hvis du vil vise informasjon om programvaren på enheten, trykker du på

Om

. Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å trykke på

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

og

OK

.

background image

B r u k

19