330 Auto Navigation - Berøringsskjerm

background image

Berøringsskjerm

Du bruker enheten ved å trykke på skjermen.

Viktig: Unngå å lage riper i berøringsskjermen. Bruk aldri en
penn eller blyant eller andre spisse gjenstander til å skrive på
berøringsskjermen.