330 Auto Navigation - Slå på

background image

Slå på

Du slår på enheten ved å skyve av/på-knappen mot toppen av enheten
og trykke på standby-knappen.

Første gang enheten slås på vises en rekke innstillingsskjermbilder og
GPS-navigasjonsprogrammet starter. Følg instruksene for å angi
innstillingene, og les i brukerhåndboken til navigasjonsprogrammet om
hvordan du bruker det. Du går ut av programmenyen ved å trykke på
startside-knappen.