330 Auto Navigation - Sette inn minnekortet

background image

Sette inn minnekortet

Navigasjonsenheten leveres med et SD-minnekort (Secure Digital). Bruk
bare kompatible minnekort som er formatert med FAT-filsystemet, med
denne enheten.

Bruk bare kompatible SD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med
denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det
kan hende at noen merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er
kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Hvis det ikke allerede er installert et SD-kort
i minnekortsporet, setter du kortet inn slik
at etiketten vender opp og det avskårne
hjørnet vender mot bunnen av enheten.
Skyv minnekortet forsiktig inn i sporet til
det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, trykker du på
kortet til det spretter ut av sporet.

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i
bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet
og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

background image

B r u k

13