330 Auto Navigation - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne navigasjons-
enheten. Enheten er kun beregnet for bruk sammen med DC-3-laderen.

Advarsel: Bruk bare ladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia
for bruk med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all
godkjenning og garanti og kan være farlig.

3

5

6

7

8

9

4

2

1

background image

K o m m e i g a n g

9

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du
holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.