330 Auto Navigation - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Denne navigasjonsenheten har et internt, fastmontert og oppladbart
batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra enheten, siden dette kan medføre
skade på enheten.

Koble DC-3-laderen til laderkontakten på
navigasjonsenheten, og koble laderpluggen
til sigarettenneruttaket i bilen. Strømmen
må forsynes fra bilbatteriet (9–18 volt).
Pass på at laderen er skikkelig koblet til
sigarettenneruttaket og ikke forstyrrer
bilkjøringen.

I enkelte biler får sigarettenneruttaket
strøm fra bilbatteriet selv om du tar
nøkkelen ut av tenningen. I slike tilfeller
kan bilbatteriet lades ut hvis
navigasjonsenheten står på, eller hvis
enheten er slått av, men fremdeles koblet til sigarettenneruttaket i en
lang periode. Kontakt bilprodusenten for å få mer informasjon.

Når du lader batteriet, vil indikatorlampen blinke gult. Hvis ladingen ikke
starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt. Når
batteriet er ladet helt opp, slukker indikatorlampen.

Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra navigasjonsenheten og
deretter fra sigarettenneruttaket.

Når det er lite strøm, blinker indikatorlampen rødt og batteriindikatoren
øverst i programmenyen viser ikke grønne felt.

Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til
sigarettenneruttaket.

background image

K o m m e i g a n g

10