330 Auto Navigation - Sett forfra og fra høyre

background image

Sett forfra og fra høyre

• Indikatorlampe for strømstatus (1)

• Indikatorlampe for GPS-status (2)

• Berøringsskjerm (3)

• Startside-knapp (4)

• Flagg-knapp (5)

• Standby-knapp (6)

• Volum opp-knapp (7)

• Volum ned-knapp (8)

• Kontakt for valgfri ekstern GPS-antenne (9)

2

1

3

4
5

6

7

8

9

background image

K o m m e i g a n g

8