330 Auto Navigation - Sett bakfra, fra venstre og underside

background image

Sett bakfra, fra venstre og underside

• GPS-antenne (1)

• Høyttaler (2)

• Av/på-knapp (3)

• Tilbakestillingsknapp (4)

• Minnekortspor (5)

• Stereolyd-utgang (6)

• Mini USB-port (7)

• Låsknapp (8)

• Laderkontakt (9)