330 Auto Navigation - Montere enheten

background image

Montere enheten

Finn et egnet sted på frontruten, og rengjør overflaten med et
rengjøringsmiddel for glass og en ren klut. Hvis temperaturen er lavere
enn 15 °C, varmer du opp stedet og sugekoppen nederst på
monteringsenheten for at enheten skal få godt feste på frontruten. Pass
på at frontruten ikke varmes opp for mye og blir skadet.

background image

K o m m e i g a n g

11

Trykk sugekoppen fast på frontruten, og skyv låsen over sugekoppen
forsiktig mot sugekoppen for å skape et vakuum mellom sugekoppen og
frontruten (1). Kontroller at sugekoppen er godt festet. Hvis du vil fjerne
monteringsenheten fra frontruten, skyver du låsen forsiktig mot toppen
av monteringsenheten og trekker i fliken på kanten av sugekoppen.

Du fester mobilholderen til monteringsenheten ved å føre låseklemmene
på monteringsenheten inn i sporene på mobilholderen (2) og skyver
holderen slik at den låses på plass (3). Av sikkerhetshensyn bør holderen
installeres loddrett.

Sett navigasjonsenheten i mobilholderen (4), og trykk enheten bakover i
holderen til den låses på plass. Kontroller at skjermen er godt synlig for
brukeren. Hvis du vil ta navigasjonsenheten ut av holderen, drar du
enheten ut av holderen.

Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til
ca. 90 grader (5). Du må ikke tvinge antennen mer opp.