330 Auto Navigation - Koble til sigarettenneruttaket

background image

Koble til sigarettenneruttaket

Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til
sigarettenneruttaket. Se Lade batteriet på side 9.

2

3

5

1

4

background image

K o m m e i g a n g

12