330 Auto Navigation - Generell sikkerhetsinformasjon

background image

Generell sikkerhetsinformasjon

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre
bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du
kjører. Monteringsenheten, mobilholderen eller navigasjonsenheten må
bare brukes hvis det er trygt under alle kjøreforhold.

Når monteringsenheten eller mobilholderen installeres, må du sørge for
at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet
eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks.
kollisjonsputer), eller forstyrrer bilførerens synsfelt.

Forsikre deg også om at kollisjonsputen(e) ikke forstyrres på noen måte.

Kontroller at monteringsenheten eller mobilholderen ikke installeres der
du kan komme i kontakt med dem ved en ulykke eller kollisjon.

Kontroller jevnlig at sugekoppen under monteringsenheten er godt
festet til frontruten, spesielt hvis det er store temperatursvingninger.

Ikke la delene for produktet ligge i bilen i direkte sollys eller sterk varme.
Delene kan bli skadet hvis temperaturen blir lavere enn 0 °C eller
overstiger 40 °C.