330 Auto Navigation - Tredjepartsprogrammer.

background image

Tredjepartsprogrammer.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og eies av
av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke
opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene.
Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til
programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller
materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning
intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM
DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU
GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR
GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET
TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT
FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER,
OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL
TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV
GJELDENDE LOVGIVNING.

background image

K o m m e i g a n g

7