330 Auto Navigation - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspennende
satellittbasert navigasjonssystem. GPS-mottakeren, som er innebygd i
navigasjonsenheten, kan beregne posisjonen sin med en nøyaktighet på
ti meter. Nøyaktigheten avhenger av for eksempel antall satellitter og
signalene som GPS-modulen mottar. Under optimale forhold kan
nøyaktigheten være på et par meter.

GPS-antennen er plassert øverst på navigasjonsenheten. Frontruten og
vinduene på enkelte biler kan inneholde metall som kan blokkere eller
svekke satellittsignalene.

Hvis du står i ro, kan ikke GPS-en avgjøre hvilken retning du står, siden
den avgjør retningen på bakgrunn av bevegelsene dine.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er
eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten
av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som
myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske
forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal
Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig
satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av
hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-
mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

background image

I n n l e d n i n g

6

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til
presis posisjonsmåling, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren som
eneste kilde til posisjonering eller navigering.