330 Auto Navigation - 1. Innledning

background image

1. Innledning

Med enheten Nokia 330 Auto Navigation kan du bruke GPS-navigasjon i
bil og ved utendørs aktiviteter. Du kan også vise bilder, se videoklipp og
lytte til musikk.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker enheten. Les
også gjennom brukerhåndboken for GPS-navigasjonsprogrammet, som
er tilgjengelig i enheten.

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å
finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer
informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.