330 Auto Navigation - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

1. Inleiding ................................ 5

Over GPS................................................... 5
Toepassingen van derden..................... 6

2. Aan de slag ........................... 7

Toetsen en onderdelen ......................... 7

Voorkant en rechterkant .................. 7
Achterkant, linkerkant
en onderkant........................................ 8

Laders ........................................................ 8
De batterij opladen................................ 9
Het apparaat in de auto plaatsen .. 10

Algemene veiligheids-
instructies .......................................... 10
Het apparaat plaatsen ................... 11
Op de sigarettenaansteker-
aansluiting aansluiten.................... 12

In- en uitschakelen............................. 12

Inschakelen........................................ 12
Uitschakelen...................................... 12

De geheugenkaart plaatsen ............. 13

3. Gebsruik .............................. 14

Touchscreen.......................................... 14
Het volume regelen ............................ 14
Het achterlicht van het
scherm aanpassen............................... 14
Het scherm en de toetsen
vergrendelen......................................... 14
Stand-by stand .................................... 15
Toepassingen starten ......................... 15
GPS-navigatie ...................................... 15
Bestanden kopiëren naar
de geheugenkaart ............................... 15
Muziek beluisteren ............................. 16
Foto's bekijken ..................................... 17
Films kijken ........................................... 18
Instellingen wijzigen.......................... 19
Een reset uitvoeren............................. 20

4. Informatie over
de batterij ............................... 21

Onderhoud.............................. 22

background image

I n l e i d i n g

5