330 Auto Navigation - 4. Informatie over de batterij

background image

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn
goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een
volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de
batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch
ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat de
batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat
op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in
winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen
15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan
gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig
opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in
overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in
voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

background image

O n d e r h o u d

22